Ime *
Prezime *
Kontakt telefon *
Email adresa *
Željeni datum pregleda *
Željeno vrijeme pregleda *
Potreban Vam je pregled *
Napomena

Femoroacetabularni sraz i oštećenje labruma

Kuk je kuglasti zglob. Zbog toga se u kuku mogu činiti kretnje u svim smjerovima. Zbog razlike u širini vrata i glave bedrene kosti (lat. femur) normalno prilikom gibanja u kuku ne dolazi do kontakta između ruba čašice i prijelaza glave u vrat bedrene kosti (Slika 1).

Femoroacetabularni sraz i oštećenje labruma

Slika 1. Shematski prikaz zgloba kuka. Konveksno zglobno tijelo je glava bedrene kosti (lat. caput femoris), a konkavno čašica zdjelice (lat. acetabulum). Hrskavica acetabuluma na krajevima prelazi u labrum koji cirkumferentno obuhvaća glavu femura.


Ako zbog deformacije prijelaza glave u vrat bedrene kosti (Slika 2), ili deformacije ruba acetabuluma, ili oboje, dolazi do kontakta između vrata bedrene kosti i ruba čašice koji uzrokuje oštećenje tkiva i bolove dolazi do bolesti koja se zove femoroacetabularni sraz (eng. femoroacetabular impingement (FAI)).

Femoroacetabularni sraz i oštećenje labruma

Slika 2. Zadebljanje kosti na prijelazu glave u vrat koje se najčešće nalazi na prednjem vanjskom, anterolateralnom dijelu vrata bedrene kosti u fleksiji i adukciji udara u rub čašice što može dovesti do oštećenja zglobne hrskavice čašice i puknuća, rupture labruma.


Labrum doprinosi stabilizaciji zgloba kuka i dobro je inerviran, zbog čega nagnječenje acetabularnog labruma uzrokuje bol. Osim toga labrum ima i ulogu usporavanja izlaska zglobne tekućine iz kuka kad je zglob pod opterećenjem. Kako je tekućina nestlačiva, zglobna tekućina pod pritiskom tjelesne težine se istiskuje iz prostora između zglobnih tijela. Labrum to istiskivanje zglobne tekućine usporava i na taj način štiti zglobnu hrskavicu kuka od prenaglog povećanja opterećenja (Slika 3).

Femoroacetabularni sraz i oštećenje labruma

Slika 3. Labrum zajedno s transverzalnim ligamentom obrubljuje glavu bedrene kosti i djeluje kao brtva koja postupno propušta zglobnu tekućinu (shematski prikazana crvenom bojom) koja se nalazi između zglobnih tijela kod opterećenja noge.


Kod pacijenata koji imaju razvijen FAI potrebno je odstraniti morfološke uzroke koji dovode do sraza i popraviti oštećenja tkiva koje FAI uzrokovalo (Slika 4). Ako su oštećenja uznapredovala, nekad labrum nije više pogodan za šivanje i tad se čini odstranjenje puknutog dijela labruma, djelomična labrektomija kako bi se smanjila bolnost u kuku pacijenta. Kad su u kuku izrazito razvijene degenerativne promjene u smislu značajnog ili potpunog gubitka zglobne hrskavice, artroskopija kuka ne daje zadovoljavajuće rezultate i tada se takve degenerativne promjene liječe na druge neoperacijske (fizikalna terapija, blokade, unutarzglobne injekcije hijaluronske kiseline i sl.) i operacijske načine (ugradnja totalne endoproteze kuka).

Femoroacetabularni sraz i oštećenje labruma

Slika 4. Puknuti labrum se fiksira natrag na rub čašice uz pomoć artroskopskih sidara. Za uspjeh liječenja bitno je i odstraniti morfološki uzrok puknuća labruma što je najčešće izbočina na prijelazu glave u vrat bedrene kosti.


Stručnjaci u Ortohemu imaju bogato iskustvo dijagnosticiranja i liječenja kako FAI tako i drugih uzroka bolova u području kuka.