Ime *
Prezime *
Kontakt telefon *
Email adresa *
Željeni datum pregleda *
Željeno vrijeme pregleda *
Potreban Vam je pregled *
Napomena

Ortohem suradne ustanove

Suradne ustanove

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – patohistološka analiza uzoraka

Klinički bolnički centar (KBC) Zagreb – mikrobiološka analiza uzoraka

Specijalna bolnica Agram – operacijske dvorane

Poliklinika Croatia – magnetska rezonanca

Neurospine – operacijske dvorane

Poliklinika Kinematika – ortopedski ulošci

Bauerfeind – ortopedska pomagala

Fizikalna terapija  - Abargo rehab / Axis rehabilitacija / Grama-med

Fizikalna terapija  - Axis rehabilitacija

Fizikalna terapija  - Grama-med