Ime *
Prezime *
Kontakt telefon *
Email adresa *
Željeni datum pregleda *
Željeno vrijeme pregleda *
Potreban Vam je pregled *
Napomena

Anestezilogija s liječenjm boli

Anesteziologija s liječenjem boli

Anesteziologija je grana medicine koja se među ostalim bavi liječenjem akutne boli i kroničnih bolnih stanja.


Bol je simptom poremećaja u organizmu koji trebamo liječiti. Iako je bol neugodna, u nekim situacijama je i korisna jer nas upozorava na opasnost i oštećenje tkiva čijim pravodobnim uklanjanjem/liječenjem se smanjuje nastanak većih oštećenja. Ona može biti kratkotrajna, dugotrajna, pulsirajuća, probadajuća, tupa, mukla, štipajuća, ili još raznolikije opisana.


Ljudska patnja povezana s boli predmet je rada liječnika u svim civilizacijama od početka ljudske povijesti. I dok je akutna bol u trenutku ozljede obično intenzivna i relativno kratkotrajna, kronična bol trajno muči sve više ljudi u modernim društvima i smanjuje njihovu kvalitetu života. Velik dio među njima trpi dugotrajne bolove zbog nepopravljivog oštećenja i degenerativnih promjena lokomotornog i neurološkog sustava, a dio i zbog karcinomske boli za vrijeme liječenja svoje onkološke bolesti. Zbog toga liječenje kronične boli postaje jedan od najvažnijih dijelova suvremene medicine.


Anesteziolozi se bave liječenjem boli, kako akutne za vrijeme i nakon raznih medicinskih zahvata, tako i kronične boli. U liječenju je važan multidisciplinarni pristup kako lijekovima tako i psihoterapijom, operacijskim zahvatima, fizikalnom terapijom, radioterapijom, te alternativnim oblicima liječenja (primjerice akupunkturom). Cilj je postići zadovoljavajuću kontrolu boli analgeticima s minimalnim brojem nuspojava. Multimodalna analgezija je farmakološka metoda liječenja boli kombinacijom sinergističkog učinka različitih grupa lijekova kako bi se bol smanjivala na različitim razinama s minimalnom potrebnom dozom svakog od korištenih lijekova izbjegavajući tako negativne učinke njihovih visokih doza koje bi se morale davati za isti ili manji učinak kad bi se samostalno primjenjivali. Najčešće se koriste kombinacije lokalnih anestetika, opioidnih lijekova, nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAIL), acetaminofena i alfa 2 agonista.


O izboru lijekova u liječenju boli važna je uloga anesteziologa koji će odabrati optimalnu terapijsku kombinaciju za bolesnika uzimajući u obzir njegovo opće stanje, komorbiditete i interakcije s drugim lijekovima koje bolesnik uzima. Moguć je i tretman boli primjenom regionalne anestezije („blokova“) pojedinačnih dijelova tijela kao što je primjerice blok femoralnog živca kod bolnog koljena, blokovi bolnih živaca nakon herpesa i drugih neuralgija.

Nažalost, ne može se svaka bol u potpunosti izliječiti, ali se može znatno ublažiti i bolesnicima olakšati svakodnevni život. U Ortohemu nudimo multidisciplinarni pristup anesteziologa, interniste, fizijatra i ortopeda u prepoznavanju i liječenju kronične boli.

Naš tim

Djelatnici Ortohema su specijalisti s višegodišnjim iskustvom rada u bolničkom sustavu koji racionalno preporučuju i stručno provode dijagnostiku i liječenje koji su utemeljeni na čvrstim znanstvenim dokazima, a koji su potvrđeno djelotvorni i u njihovoj vlastitoj praksi.

Doc. dr. sc. Ivan Bohaček – životopis
Doc. dr. sc. Ivan Bohaček

Doc. dr. sc. Ivan Bohaček

Doc. dr. sc. Ivan Bohaček specijalist je ortopedije i traumatologije s područjem interesa u liječenju degenerativnih bolesti kuka i koljena, kao i tumora sustava za kretanje. Uže područje njegova interesa su primarni i revizijski zahvati ugradnje proteza kuka i koljena, kao i postupci dijagnostike i liječenja tumora muskuloskeletnog sustava. Usavršavao se u jednom od vodećih talijanskih centara za liječenje tumora sustava za kretanje - u Padovi (prof. P. Ruggieri), kao i u vodećem mađarskom centru za liječenje tumora muskuloskeletnog sustava u Budimpešti (prof. M. Szendroi).

U ambulantu doc. Bohačeka možete se naručiti na broju telefona: 091/6008660. Pregledi se odvijaju u prostorijama Poliklinike Ortohem u Petrinjskoj ulici 40, Zagreb

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

 

2001. – maturirao u 7. gimnaziji u Zagrebu

2008. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2012. – obranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2018. – položio specijalistički ispit iz ortopedije i traumatologije

2019. – viši asistent u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2021. – docent u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

RADNO ISKUSTVO

 

2008. – 2013. – znanstveni novak – asistent te viši asistent na Zavodu za Histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz istraživački rad u Laboratoriju za neurogenetiku i razvojnu genetiku pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga

 

2013. – 2018. – specijalizant ortopedije i traumatologije u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb

2018. – odjelni liječnik, specijalist ortoped i traumatolog u Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb

 

STRUČNO I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

 

2015. Stručno usavršavanje u području tumora koštano-zglobnog sustava, na Klinici za ortopediju Sveučilišta Semmelweis, u trajanju od mjesec dana (prof. M. Szendroi), Budimpešta, Mađarska

 

2009. - 2012. Znanstveno usavršavanje (četiri posjete u ukupnom trajanju od 10 mjeseci) u suradnom istraživačkom laboratoriju Zavoda za neuroznanost i psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sveučilišta Laval, Quebec City, Kanada

 

2017. Stručno usavršavanje Anica Bitenc Travelling Fellowship (Edmonton, Saskatoon, Montreal, London, Toronto, Ottawa) u trajanju od 3 tjedna, u organizaciji Kanadskog udruženja ortopeda (COA - Canadian Orthopaedic Association), Kanada

 

2014. i 2017. Stručno usavršavanje na Weill Cornell Medical College Seminar "Bone and Joint Surgery", The American Austrian Foundation, Salzburg, Austrija

 

12/2021. – 03/2022. Stručno usavršavanje u području tumora koštano-zglobnog sustava, na Klinici za ortopediju i traumatologiju Sveučilišne bolnice u Padovi, u trajanju od 3 mjeseca (prof. P. Ruggieri), Padova, Italija

Ortopedija i traumatologija

Doc. dr. sc. Ivan Bohaček

Dr. Ivo Jurišić
Dr. Ivo Jurišić

Dr. Ivo Jurišić

Dr. Ivo Jurišić specijalist je anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, uže specijalnosti iz intenzivne medicine. Uže područje njegova interesa je zbrinjavanja intraoperacijske, akutne i kronične boli. U radu poseban interes stavlja na regionalnu anesteziju i liječenje boli uz minimalnu primjenu ili potpuno isključivanje opće anestezije. Stalno nadopunjuje svoje znanje novim trendovima u svjetskoj medicini i primjenjuje ih u svakodnevnom radu.

 

U ambulantu dr. Jurišića možete se naručiti na broju telefona: 01/2093787 ili mobitela 091/6008660. Pregledi se odvijaju u prostorijama Poliklinike Ortohem u Petrinjskoj ulici 40, Zagreb.

 OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

 

1992. – maturirao u Srednjoj medicinskoj školi u Zagrebu

1999. – diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2012. – položio specijalistički ispit iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

2017. – uža specijalnost iz intenzivne medicine

 

RADNO ISKUSTVO

 

2002-2003. – Hitna medicinska pomoć Zagrebačke županije- ispostava Vrbovec

2003-2007. - primarna zdravstvena zašita Dom zdravlja Vrbovec- ambulanta Dubrava

2007-2012. – specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u Klinici za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivnu medicinu u Kliničkoj bolnici Dubrava

2012. – odjelni liječnik, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u Odjelu anestezije u Klinici za anesteziologiju reanimatologiju i intenzivnu medicinu u Kliničkoj bolnici Dubrava

Anesteziologija

Dr. Ivo Jurišić

Ortohem Blog

Djelatnosti

Specijalistički pregled

600,00 kn

Kontrolni specijalistički pregled

300,00 kn

Specijalističko drugo mišljenje

800,00 kn

Kratka specijalistička konzultacija bez pisanog nalaza

300,00 kn